Fri 19 december 2014 - 2 Kimi 19 Mak

"Jag är man du är kvinna, nu tar jag din oskuld och går."

ICA Storuman slår igen snart !.

Tuesday, 25-Nov-2014 00:59:28 GMT

Ica Butiken i Stensele slår igen 19 September 2014 - för gott . . . .
Det är den snåle jäveln till Ica chef i Storuman som bestämt det,
han som brukar prismärka gammal köttfärs med dagen datum.
En stenrik dum skurk som borde piskas blå!- Ad notam -
"Till anteckning, till minnes; att rätta sig efter--"


Nyheter, forskning & framsteg - (DARPA) är en amerikansk federal myndighet

Sunday, 28-Sep-2014 03:53:34 GMT

(DARPA) är en amerikansk federal myndighet som sorterar under försvarsdepartementet. DARPA:s uppdrag är att bedriva och finansiera forskning i syfte att utveckla teknologi för militära ändamål.

Just det! - Det är nog ingen slump att USA.s DARPA tog fram Internet - tänk själva . . . läs "New World Order" totalt värdsherravälde, tungt beväpnade flygande och markgående Robotar, svarta projekt . . . ja listan kan göras lång.

Se även . . .

Consuetudo altera natura est

– "Vanan är såsom en andra natur"

© 2013 Per Ronny Westin | Draculah Sweden BBS