Wed 23 april 2014 - 9 Kimi 19 Pohp

Varför är det alltid så mycket månad kvar i slutet av pengarna?

Ett upprop för demokrati i en digital tid.

Wednesday, 11-Dec-2013 20:53:14 GMT

De senaste månaderna har massövervakningens omfattning blivit allmänt känd. Med några få mus-klick kan staten få tillgång till din mobilenhet och dina mejl, dina sociala nätverk och sökningar på internet. Den kan följa dina politiska uppfattningar och aktiviteter och i samarbete med nätföretagen samla och spara dina uppgifter, vilket gör att den kan förutspå din konsumtion och ditt beteende.

Individens okränkbara integritet är demokratins grundsten. Människans integritet sträcker sig bortom den fysiska kroppen. I sina tankar, privata miljöer och kommunikationer har alla människor rätt att få förbli obevakade och oantastade. Denna grundläggande mänskliga rättighet har förkastats och urholkats genom staters och företags missbruk av tekniska framsteg i massövervakande syften. En bevakad person är inte längre fri; ett övervakat samhälle är inte längre en demokrati. För att behålla någon giltighet, måste våra demokratiska rättigheter gälla i såväl det virtuella som det verkliga rummet. ○ Övervakning kränker den privata sfären och hotar tanke- och åsiktsfriheten. ○ Massövervakning behandlar varje medborgare som potentiellt misstänkt. Den stjälper över ända en av våra historiska triumfer, nämligen antagandet att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. ○ Övervakning gör individen transparent, medan stat och företag verkar i hemlighet. Denna makt missbrukas, som vi har sett, systematiskt. ○ Övervakning är stöld. Dessa uppgifter är inte allmän egendom: de tillhör oss. När de -används för att förutsäga vårt beteende, berövas vi något annat: den fria viljans princip som är nödvändig för demokratisk frihet. VI KRÄVER RÄTTEN för alla människor, som demokratiska medborgare, att avgöra i vilken utsträckning deras personliga uppgifter får samlas in, lagras och användas, och av vem; att få information om var deras uppgifter lagras och hur de används; att kunna få deras uppgifter raderade om de har samlats in och lagrats illegalt. VI UPPMANAR ALLA STATER OCH FÖRETAG att respektera dessa rättigheter. VI UPPMANAR SAMTLIGA MEDBORGARE att resa sig i försvar för dessa rättigheter. VI UPPMANAR FÖRENTA NATIONERNA att bestyrka den omedelbara vikten av att försvara medborgerliga rättigheter i den digitala tidsåldern, och att upprätta en internationell lag om digitala rättigheter. VI UPPMANAR ALLA REGERINGAR att underteckna och följa en sådan förordning.

- bene che succede neanche va piano piano --
"Det är bra det som händer även om det går sakta"


Nyheter, forskning & framsteg om Tomtar & Jul

Monday, 23-Dec-2013 20:15:35 GMT

Jul är en stor händelse på året för de flesta. Det ska bakas, fejas och julklappar ska köpas. Granen ska hittas och dekoreras, ljusstakar och stjärnor i varje fönster, hyacinter och nejlikoprydda apelsiner fyller rummen med sin söta doft och julmusik, julmust och glögg är återkommande under hela månaden. Advent förekom först i början på 1900 talet och saker som adventsgranar och adventsljus spreds via prästgårdar, församlingsgårdar och kyrkor. 1937 tillverkade företaget Philips i Göteborg den första elektriska ljusstaken som blev väldigt populär.

Att ha ljus i fönster är en gammal svensktradition för att visa julottebesökarna vägen till kyrkan. 1920 dök den första julkalendern upp. Gerhard Lang, från Tyskland, utvecklad e kalendern utifrån en idé som hans mamma fick av barnens eviga frågor om hur långt det var till jul. Lucianatten var enligt gammal folktro en farlig natt då övernaturliga varelser rörde på sig och djuren kunde tala.

Dagens Luciafirande har sina rötter i medeltiden samt i 1600 och 1700 talet. De gamla traditionerna har blandats med moderna seder. Lucianatten markerade, under medeltiden, julfastans början och man ställde till med kalas och åt mycket och ordentligt innan fastan började tidigt på Luciadag ens morgon. Den svenska traditionen med en så kallade ”lussebrud” går tillbaka till 1600 och 1700 talet och främst i Västergötland. 1764 är den äldsta uppgiften som finns om en vitklädd Lucia som kom i från Västergötland.
Först på 1800 talet fick Lucia ljus i sitt hår en bit in på 1900 talet blev hon vanligare i övriga delar av landet . . .

Lite Om Tomten

© 2013 Per Ronny Westin | Draculah Sweden BBS